Okolie a aktivity

Chotár obce Hrochoť je súčasťou územia s mnohými zaujímavými prírodnými úkazmi. Poľana je naše najvyššie mladé sopečné pohorie, sopka, ktorá je výsledkom vulkanizmu spred 12-13 miliónov rokov. Zaujímavá je Hrochotská dolina a Hučava, ktorá ňou preteká. Významný krajinotvorný element Havranie skaly sa nachádzajú v Hrochotskej doline, podobne ako chránený krajinný výtvor Abčiná, nazývaná Jánošíkova skala. Pozornosť si zaslúži i Bátovský bludný balvan, zvaný tiež ako Svedok pri ceste pod horárňou Bátová. Kremencami je budovaná Chochuľka, archeologické nálezisko, hradisko s črepovým materiálom z doby halštatskej, bronzovej. Našli sa tu i fragmenty nádob z neskorej doby kamennej.

Na Jánošíkovej skale sa potvrdila existencia neskororímskych črepov, ktoré svedčia o tom, že toto územie využili ako útočiste zvyšky svébskeho obyvateľstva koncom doby rímskej a začiatkom obdobia sťahovania národov. Legenda hovorí, že v Hrochotskej doline sa odohrali boje medzi Rimanmi a Kvádmi, z ktorých víťazne vyšli vojaci cisára Marka Aurélia.

Z historických písomných záznamov je známe, že v období rozvoja baníctva sa pokúšali banskobystrickí podnikatelia Wolf a Albert o ťažbu zlata v chotárnej časti Zlatý kút. V iných častiach chotára nazývaných „Poloň“ a „Za baňou“ sa ťažila železná ruda, ktorú dovážali na spracovanie do vysokej pece v Ponickej Hute.

Bohatá kvetena a podstatne bohatšia živočíšna ríša predurčili túto oblasť k tomu, že v r. 1981 bolo toto územie vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť, v r. 1990 bola Poľana zaradená do medzinárodnej siete biosférických rezervácií UNESCO.

Priamo v areáli penziónu si môžete zahrať stolný tenis, prípadne minifutbal. Na koňoch si môžete zajazdiť v neďalekej farme vzdialenej len 7 km. Pre náročných cyklistov sú určené cyklotrasy, ktoré spájajú Hrochoť s okolitými obcami.

Chcete ochutnať skutočné špeciality? V blízkosti sa nachádza salaš, kde vám radi ponúknu tradičné ovčiarske výrobky. Okolité dubové a smrekové hory sú zase rajom pre hubárov, ale aj pre náročných poľovníkov.

Záujemci o folklór majú možnosť navštíviť rôzne nezabudnuteľné folklórne podujatia v blízkom okolí, a to Podpolianske slávnosti v Detve, Očovská hruda v susednej obci Očová alebo v obci Poniky, Ponická fujarka.

Kostol z r. 1832, fara, v ktorej pôsobil A. Braxatoris Sládkovič, pamätná lipa A. B. Sládkoviča i chránená lipa pred kostolom. Hrochotský mlyn, ktorý je opradený ľudovými piesňami o hrochotskej mlynárke. Záujemci o kultúru si môžu pozrieť ukážku ručných prác, a to vyšívanie kožuchov, vyšívanie krivou ihlou (rôzne techniky), výrobky z dreva.K dispozícii je ukážka hrochotského kroja s možnosťou zapožičania a fotografovania.

Zavolajte nám a informujte sa o aktuálnych akciách v našom regióne.
Po aktivitách v okolí si môžete príjemne oddýchnuť v našom penzióne. Prejdite do fotogalérie a pozrite sa ako pekne sú zariadené izby.